Eerste Open Innovatielab project succesvol afgerond

Eerste Open Innovatielab project succesvol afgerond

Eerste Open Innovatielab project succesvol afgerond Technolab start samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven een Open Innovatielab! Een inspirerende plek waar een bolwerk van kennis en specialisaties te vinden is. Door vergrijzing komen er veel banen vrij...
Kick-off Open Innovatie Lab

Kick-off Open Innovatie Lab

Kick-off van het Open Innovatie Lab Tientallen bedrijven zijn op 8 februari bijeengekomen samen met onderwijsinstellingen, burgerinitiatieven en gemeente in een bouwkeet op een leeg bouwterrein. Maar wat hebben die bedrijven daar nu te zoeken? Nou, het Open...