Samen leren werken

Samen leren werken

Het Open Innovatie Lab is de ideale plek voor bedrijven en studenten om samen te werken. Met echte casussen onderzoeken studenten meerdere mogelijkheden om problemen van bedrijven op te lossen, die daarna ook door de bedrijven zelf geïmplementeerd worden.  Wil je zien...
Studenten doen waterbemonstering met Aquon

Studenten doen waterbemonstering met Aquon

Studenten van het water-project zijn samen met medewerkers van Aquon op bezoek geweest bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Leiden-Noord. Daar hebben ze watermonsters genomen om te gebruiken in hun experimenten om een manier te vinden waarmee ze de hoeveelheid...