Ik ben Thal Jonas geboren in 1959 in Leiden. Ik heb een achtergrond in de biomedische wetenschappen, heb gevaren en ook boten gebouwd. Sinds de zomer van 2013 verricht ik werkzaamheden voor Technolab Leiden en de afgelopen 2 jaar ook specifiek voor het Open Innovatielab. Daarnaast ben ik in Leiden actief lid van tuinvereniging Ons Buiten en werk ik 1 dag in de week bij de Hortus botanicus als educatief medewerker.

Relevante technische challenges
Binnen het Open Innovatielab vind ik het leuk leiding te geven aan een divers team dat werkt aan maatschappelijk relevante technische challenges. Nu doe ik dat in opdracht van Leiden Kennisstad waarbij we de toepassing van waterstof in kleine mobiliteit verkennen. Het team gaat een LEF voertuig op waterstof proberen te laten rijden. Gekoppeld aan dat onderzoek maken we workshops om de techniek inzichtelijk te maken voor leerlingen van primair en voortgezet onderwijs. 

In de periode hiervoor was ik aan de zijlijn betrokken bij de challenges van Mavom, Janssen Biologics en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De eerste challenge van Bouwend Nederland, ontwerp een duurzaam circulair Tiny Office, heb ik geleid. Voor DZB Leiden heb ik een opzet gemaakt voor een challenge over toepasbaarheid van een kleine mobiele Biomeiler.

Kindervragen
Ik kan erg genieten van het ontwikkelen van en meewerken aan educatieve projecten. Zoals het ‘Lorentzlab’ van Teylers museum, ‘Waterlandworkshop’ in Rijksmuseum Boerhaave, ‘de klapschaats’ bij Talent&Toekomst en de projecten ‘Techniek&Gezondheid’ en ‘Leidse Meesters in de Gouden Eeuw’ voor Leren over Leven.

Ik word geïnspireerd door vragende kinderen. Eigenlijk zoeken we in onze werkzaamheden nog steeds naar antwoorden op onze eigen kindervragen. Daarnaast inspireert mij de schoonheid in de natuur, van de kunsten en de wetenschap. Ik hou van humor voor om te lachen.

Open Innovatie Lab is een initiatief van Technolab Leiden

Bezoekadres Open Innovatie Lab:
Bètaplein 28
2321 KS Leiden

Tel. locatie Technolab:
071-5191324

info@technolableiden.nl
KvK: 27372497

 

© Open Innovatie Lab – 2019