Medicijnen in het afvalwater? Onze studenten filteren het er uit!
In de afgelopen tien weken hebben studenten van het Open Innovatie Lab geprobeerd om de hoeveelheid medicijnresten in ons afvalwater met 70% te verminderen.

Actief Koolstof
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat in 2020 een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen in Leiden Noord waar ook medicijnresten uit het water gefilterd kunnen worden. Zij hebben de studenten zeven verschillende soorten actief koolstof voorgeschoteld om te testen welke het beste werkt.

Soeplepel

Samen met Aquon hebben de MLO-studenten monsters genomen bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie om te gebruiken in hun experimenten. Onze student Vincenzo was verrast, het ging niet helemaal zoals hij had verwacht: “Ik dacht dat het via een machine zou gaan en dat die het monster voor je zou verzamelen. In het echt werd het water opgepompt in een soort jerrycan. Met een zilveren soeplepel en een trechter werden vervolgens de monsterflesjes met het afvalwater gevuld.”
Aan de studenten nu de taak om uit te zoeken welk actief koolstof het beste werkt om de medicijnresten uit het gemonsterde afvalwater te filteren.

Uitdagend
Twee keer per week kwamen ze met hun begeleider samen om de voortgang te bespreken. Vincenzo: “Dat was fijn, dan wisten we wat er per week gedaan moest worden en waar we tegen aanliepen.” Ook bij de bedrijven kwamen ze regelmatig op bezoek. Voor een rondleiding of voortgangsgesprek.

De studenten vonden het lastig om de resultaten te interpreteren en te verwerken. Er was geen methode voorgeschreven die hen vertelde hoe ze het moesten doen. “Dat maakte het wel uitdagend, omdat je echt moest nadenken over hoe je het project uitvoert en welke stappen je moet nemen.” vertelde Vincenzo ons.

Het goedkoopst
Deze week presenteerden de studenten hun resultaten aan Hoogheemraadschap van Rijnland, Aquon en hun studiebegeleiders.

De resultaten? Die wijzen er op dat bijna alle soorten koolstof even goed werken! Drie van de vier medicijnen lijken zelfs voor 97% uit het water gefilterd te worden in plaats van de 70% die aan de studenten werd gevraagd. Als echte Hollanders raden de studenten, op basis van deze resultaten, het Hoogheemraadschap van Rijnland aan om het goedkoopste product te kiezen.

En dan?
Er zijn genoeg ideeën voor een vervolgonderzoek!  Zo zouden de studenten bijvoorbeeld meer tijd willen om alle medicijnen te testen die in het afvalwater zitten. Ook bleken de actieve koolstoffen zo snel te werken dat ze graag meer focus willen leggen op het eerste half uur waarin het actieve koolstof bij het afvalwater wordt toegevoegd.

Na de zomer start een nieuwe groep studenten met een vervolgonderzoek voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daar kunnen we alvast naar uitkijken!

Open Innovatie Lab is een initiatief van Technolab Leiden

Bezoekadres Open Innovatie Lab:
Bètaplein 28
2321 KS Leiden

Tel. locatie Technolab:
071-5191324

info@technolableiden.nl
KvK: 27372497

 

© Open Innovatie Lab – 2019