Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een extra afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen in Leiden. In deze afvalwaterzuiveringsinstallatie zullen ook medicijnresten met actief kool uit het water gefilterd worden. De studenten van het Open Innovatie Lab hebben de challenge gekregen om te onderzoeken hoe goed de medicijnresten door verschillende soorten actief kool verwijderd worden.

Het beste kool
Voor de zomer hebben studenten Dinesh, Vincenzo en Lisa van de opleiding MLO van mboRijnland onderzocht welk soort geactiveerd kool het beste gebruikt kan worden om medicijnresten uit afvalwater te filteren. Ze keken hierbij naar een periode van 24 uur, maar concludeerden dat na een half uur de medicijnresten al bijna volledig uit het afvalwater waren verwijderd.

Wat gebeurt er eigenlijk binnen dat eerste half uur? Dat hebben studenten Rick en Robin na de zomer bekeken. Ze hebben zelf de medicijn- en koolstofoplossingen gemaakt en deze toegevoegd aan enkele afvalwatermonsters van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vervolgens hebben de studenten op 5, 10, 20 en 30 minuten gemeten hoeveel medicijnresten er nog in het afvalwater waren. Na 20 minuten zijn de medicijnresten met alle soorten actief kool voor 70% of meer verwijderd. Dit is ook de eis van de opdrachtgever.

Protocol
Daarnaast hebben de studenten ook een protocol gemaakt. Dit protocol kan het Hoogheemraadschap van Rijnland en het laboratorium Aquon gebruiken om voor elke afvalwaterzuiveringsinstallatie te bepalen welk geactiveerd kool het beste de medicijnresten verwijderd. Dit is nodig,want elke afvalzuiveringsinstallatie staat in een andere omgeving met andere bedrijven, en een andere samenstelling van huizen, dus ook een andere samenstelling van afval dat verwerkt moet worden.

 
Stapje verder

De water-challenge is voorlopig afgerond. Het Hoogheemraadschap en Aquon hebben een protocol in handen en de studenten hebben het onderzoek naar actief kool en medicijnresten een stapje verder gebracht. Gelukkig staan er nog vele andere challenges dit jaar op de planning.

Open Innovatie Lab is een initiatief van Technolab Leiden

Bezoekadres Open Innovatie Lab:
Nachtegaallaan 41
2333XH Leiden

Tel. locatie Technolab:
071-5191324

info@technolableiden.nl
KvK: 27372497

 

© Open Innovatie Lab – 2019